Zorunluktan doğan ittifak mı yoksa ilkeler mi – Nesrin Nas

Son dört yıldır seçim ortamında yaşıyoruz.

2014 yılında yerel seçimlerle başladık…

O günden beri hep seçim konuşuyor, seçim soluyoruz…

2015 yılında 7 Haziran seçiminin sonucunu iktidar beğenmediği için seçimi tekrarladık.

2017 yılında ise, sonucu halen tartışılan bir referandum yaşadık.

İktidar, TBMM’ye sunduğu AKP-MHP ittifakının yasal çerçevesini çizen değişiklikler arasına  “pusulaların ve zarfların, mühürlü olup olmamasına bakılmaksızın geçerli sayılacağı düzenlemesini ekleyerek, bu tartışmaya noktayı koydu.

Biz de bu açık itirafla 16 Nisan referandumunun sonucunun “yasalara aykırı” bir biçimde ilan edildiğini öğrenmiş olduk…

Türkiye, 1946-2017 yılları arasında 19 kez seçim, 7 kez de referandum için  26 kez sandığa gitmiş. Bunlardan 1982 Anayasa Referandumu ve 1983 seçimleri tüm ülkede sıkıyönetim altında yapılmış.

Aradan yıllar geçmiş…araya demokratikleşme reformları, AB tam üyelik süreci girmiş…

Anayasa değişiklikleri yapılmış, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” düzenlemesi Anayasa’ya eklenmiş…

Yıl olmuş 2017. Az gitmiş uz gitmiş, ülke sathında OHAL altında referandum yapan bir sıkıyönetim Türkiye’sine vararak bir arpa boyu yol gitmişiz.

Şimdi önümüzde Türkiye’de rejimi kökten değiştirecek bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim ve öncesinde yerel seçimler var. Öyle görünüyor ki, koşulları iyice ağırlaştırılmış neredeyse sıkıyönetim benzeri bir OHAL yönetimi altında bu seçimleri yapacağız.

“Rejim” deyince, toplumun önemli bir kesimi “bu büyüklerimizin karar vereceği bir şey, bizi ilgilendirmez” havasına girip sus pus oluyor. O “rejim” denen şeyin ne yiyip ne içeceğinin, nasıl yaşayacağının, doğumla sahip olduğu haklarını kullanıp kullanamayacağının, çocuğunun güvenli bir geleceği olup olmayacağının “esası” olduğunu görmezden, bilmezden geliyor.

Yurttaşlarından sandığa oy atmasından başka bir katılım beklemeyen, hatta basit bir “neden” sorusunu dahi tehlikeli bulup cezalandıran bir sistemin, zihinlerini biçimlendirdiği insanlarından çok da şey beklemek anlamlı değil zaten…

Ancak, bu kez ülkeyi yönetenlere bu da yeterli görünmüyor.

Mevcut iktidar, bugün kralın yetkilerini sınırlayan 1215 tarihli Magna Carta’nın,
İnsan hakları diyen 1839 Tanzimat Fermanı’nın dahi gerisine düşmüş bir Türkiye’de, sadece kendini destekleyecek oyların sandığa atılmasını ve sandıktan çıkmasını garantilemek istiyor.

Bu nedenle neredeyse “açık oy, gizli sayım” döneminin ruhunu çağıran iktidar, Murat Sevinç’in ifadesiyle “yurttaş olmayan yurttaşın, aslında seçim olmayan seçimde oy vermesini” sağlayacak bir “ittifak düzenlemesi” ile yurttaşlıktan elimizde tek kalan seçim sandığına da kilit vuruyor.

Adına “Cumhur İttifakı” dedikleri bu ittifak düzenlemesiyle, ittifakın dışında kalanları “yerli ve milli olmamak” parantezine alarak, bugün varolan toplumsal fay hatlarına sorumsuzca bir yenisini daha ekliyorlar.

Bu düzenlemeyle seçim güvenliği yok ediliyor. Muhalefete oy verecek seçmenler, oylarını sandıktan çıkaramayacakları ve her koşulda kaybedecekleri duygusu yaratılarak, sandıktan uzak tutulmaya çalışılıyor.

“Biz ittifak yaptık siz de yapın” zorlamasıyla bir yandan muhalefet köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, diğer yandan muhalefetin oluşturacağı bir “sandık güvenliği” ittifakı şer cephesi  söylemiyle dağıtılmaya çalışılıyor.

Özellikle HDP şeytanlaştırılarak Kürt seçmen sandıktan uzak tutulmaya hatta boykota itiliyor. Çünkü Kürtlerin sandıktan uzak durduğu bir seçim “Cumhur İttifakı”nın baştan kazandığı bir seçimdir.

Dolayısıyla muhalefet partilerinin sadece kendi seçmenlerini sandığa gitmeye ikna etmesi ve oylarını sandıktan çıkarması yetmez.

HDP oyları bu seçimin en kritik oylarıdır. Bugüne kadar sadece HDP’nin sıkıntısı olarak görülen ve diğer partilerin pek umursamadığı HDP seçmeninin sandığa gidebilmesi ve oylarının korunması artık her partinin sorunudur.

Cumhurbaşkanı, seçim hamlelerini ve avantaj hesaplarını muhalefet aktörlerinin üzerindeki etkisini dikkate alarak yapıyor. Söylemiyle ve elindeki tüm araçlarla muhalefeti istediği yöne itiyor.

“Beka sorunu”  bu araçların en kullanışlısıdır. Bu nedenle Cumhur ittifakı da bir “beka sorunu” olarak  sunularak, muhalefet kurgulanan oyunun içinde kalmaya zorlanacaktır.

Oysa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu rejimde hiçbir kurum, cumhurbaşkanının kişisel takdiri ve müdahalesi olmadan işlemez. Bundan sonra her sorun Erdoğan için “beka sorunu” dur  ve bu Erdoğan’ın konumuna ve ihtiyaçlarına göre sürekli yer değiştirir.

Muhalefet, bu gerçeğin ayırdına varıp, Erdoğan’ın “beka” restini görerek bu oyunu bozabilir.

“Güvenli ve adil seçim” için bir araya gelmek, iktidarın kurguladığı oyunu bozmanın ilk adımıdır. Bunu topluma anlatmak da oldukça kolaydır. Çünkü “güvenli bir seçim ve adil bir yarış” aynı zamanda yurttaşların tercih hakkını korumanın bir gereğidir ve her siyasi partinin yurttaşlara karşı öncelikli yükümlülüğüdür.

İkinci adım tüm siyasi partilerin ortak bir siyasi ahlak sözleşmesi imzalamasıdır.

İnançları, kimlikleri, değerleri siyasal amaçlar uğruna kullanmayacaklarını, kimseyi öteki, düşman ilan etmeyeceklerini; kötü, çirkin, ayırt edici bir nefret diline siyasette asla izin vermeyeceklerini, intikam değil adalet ilkesiyle hareket edeceklerini topluma ortak bir açıklamayla birlikte taahhüt etmeleri sadece toplumsal güveni artırmayacak, iç barışa da hizmet edecektir…

Son adım ise ayrımsız bütün muhalefet partilerinin oluşturacakları “demokrasi” şemsiyesi altında kendi kurumsal kimlikleri, amblemleri, programları ile seçime girmeleridir.

Çoğulcu demokrasi, adalet, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir hukuk devleti ve güçlü kuvvetler ayrılığı ilkelerinde uzlaşarak, muhalefet partileri ayrı ayrı ama birlikte hareket etmeyi başarabilirler.

Bu, fiilen barajı kaldırmış olur; seçmen güvenini ve seçim güvenliğinde etkinliği artırır.

Böylece, dikkatler Türkiye’yi kimin yöneteceğinden nasıl yönetileceğine çekilerek ve her seçim çevresinde temsilde adalet ittifakı yapılarak mecburi bir çıkar birlikteliği olan Cumhur ittifakının karşısına “ilke ve ahlaki” birliktelik konur.

Yapılması gereken, rakibinizin size giydirmeye çalıştığı gömleği yırtıp atmak ve insanlara güvenli, huzurlu, adil, renkli, işi, aşı ve çocuklarının güvenli bir geleceği olan bir Türkiye’nin mümkün olduğunu göstermektir.

Evet bu kez bu döngüyü kırabilecek bir “muhalefet aklı” ve cesaretine şiddetle ihtiyacımız var. Muhalefetin artık kaybedeceği bir şey yok. Mevcut seçmenlerinin konforlu alanına sığınmak ne muhalefeti ne de Türkiye’yi kurtarır.

 ahvalnews.com

Related Articles