Yeni Bir Araştırma,Kara Deliklerin İçinde,Zamanın Geriye doğru Aktığına İşaret Ediyor

PhysicalReviewLetters’da yayınlanan yeni bir araştırma raporu, genel görelilik kuramına önemli bir yeni anlayış getirdi ve kara deliklerin içinde garip bir fizik kuralı olabileceğini buldu.

Bu kavram, zaman yönünün onların içinde tersine akabileceğidir. Bazı fiziksel işlemler zaman içinde mükemmel olarak simetriktir.Örneğin bir sarkacı alalım. Birisi size bir sarkacı salınırken gösteren bir videoyu gösterse, videonun aslında ileri mi yoksa geri mi hareket ettiğini ayırt edemezsiniz.
Fakat bazı işlemler simetrik değildir. Bir sarkacın sürtünme nedeniyle sonunda yavaşlayacağını söyleyebiliriz ve bunun bir noktada tetiklendiğini biliyoruz, bu nedenle fizikte zamansal bir yön verebiliriz.Zamanın yönü ve bizim görüşümüz İngiliz astronomu Arthur Eddington tarafından “Zamanın Oku” olarak adlandırıldı ve kozmosun entropisine bağlandı.
Olay ufukları Genel Görelilik (Relativity) matematiğinden çıkar; ancak bir olay ufkunun (EventHorizon) en basit matematiksel açıklaması, bir paradoksa yol açar.Olay ufku, kozmosun BigBang’den(Büyük Patlama) ölümüne kadar olan tüm geçmişiniiçermelidir.Bu, evrenin deterministik olması ve geçmiş ile geleceğin kara deliklerin üzerine yazıldığını varsayması gibi çok sayıda komplikasyon üretir.Bu paradoks, kara delik fiziğinin açıklamalarını ve tahminlerini etkilemezken, kara deliklerin nasıl çalıştığının doğru bir şekilde anlaşılmasında sınırlayıcı bir faktör olduğu açıktır.

Yeni araştırma, kara delik fiziğindeki bu önemli boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu makalenin temel fikri, holografik ilkeye dayanıyor.Makalenin yazarına göre, olay ufku aslında holografik bir ekran, kesin bir entropiye sahip bir hiper yüzeydir.Yüzey altındaki entropinin artmakta mı yoksa azalmakta mı olduğuna bağlı olarak iki tür holografik ekranınız olabilir : geçmiş holografik ekranlar ve gelecek holografik ekranlar.
Bu Çalışmanın yazarı NettaEngelhardt, Phys.org’a şunları söyledi: “Holografik ekranlar, bir anlamda güçlü yerçekimi alanları bölgeleri için yerel bir sınırdır.Gelecek holografik ekranları maddeyi birbirine çeken yer çekim alanlarına karşılık gelirken, geçmiş holografik ekranları maddeyi dışarıya yayan bölgelere tekabül ediyor … ”
Eğer bu ilke kozmosa bir bütün olarak uygulanırsa, entropi oku termodinamiğin ikinci yasasıyla istikrarlıdır.Entropi artar ve zaman ileriye doğru gider. Fakat yasanın kara delik üzerinde kullanılması ilginç bir sonuç verir.Bir kara delikte entropi azalır (herşey daha çok yapılandırılmaya gider) ve böylece termodinamik olarak zaman geriye akar.
Bu heyecan verici bir sonuç olmakla beraber makale önemli, zira Genel Görelilikteki ilk alan yasasını doğruluyor. Bu, karadelik fiziğinde uzun süredir devam eden bir sorunu çözmüş olabilir.

Kaynak :http://www.untold-universe.org/2018/01/new-research-suggests-that-time-runs.html
Çeviri :M.Mustafa Çiftçioğlu

Related Articles