Türkiye’de Çocuklar Çalışırken Ölüyor

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası, çalışan çocukların sorunlarını görünür kılmak amacıyla “Türkiye’de çocuk işçi olmak” raporu hazırladı: Çocuklar çalışırken ölüyor

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Türkiye’de çalışan çocuk işçilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla “Türkiye’de çocuk işçi olmak” başlığında rapor hazırladı. Rapordaki verilere göre Türkiye’de çocukların sadece yüzde 2,8’i nitelikli okul öncesi eğitim (kreş ve gündüz bakım evleri) imkânına ulaşabiliyor.

Çocuklara yönelik şiddet, istismar vakaları 2006’ya göre yüzde 700 arttı

2016’da evlenen her 100 kişiden 18’i çocuk ve evlenen çocukların çoğunluğunu da çocuk yaşta zorla evlendirilen kız çocukları oluşturuyor. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakaları da ne yazık ki 2006 yılına göre yüzde 700 artmış durumda. 2015 yılında açılan “çocuğa yönelik cinsel istismar” dava sayısı 16 bin 957.

Raporda çalışma hayatındaki çocuklar; çocuk işçiler, çıraklar ve zorunlu olarak sokakta çalıştıranlar birlikte çocukların sosyal güvence durumu ve eğitim hayatına devam edip edemediği durumu üç kategoride incelenmiş.

Raporun özeti:

‘Çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk var’

“Ülkemizde çocuk işçilerin sayısına ilişkin güncel veriler sadece 15-17 yaş grubunda olan çocuk işçiler için mevcuttur. 15 yaş altı ve tarımsal alanlarda mevsimlik olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler bulunmamaktadır.  Ayrıca mesleki eğitim alan özellikle turizm sektöründe uzun saatler çalıştırılan stajyerler, yani  “çocuk işçiler” ve çocuk işçiliği sayılabilecek uygulamalar ile çıraklık eğitimi alanlar resmi olarak çocuk işçi sayılmamaktadırlar. Buna karşın 2012 yılından itibaren çocuk işçi sayısı ülkemizde artmıştır. 2012 yılında 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 709 bin olmuştur.”

‘Çıraklık, çocuk işçiliğine dönüşüyor’

“2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan çırak sayısı ise 401 bin 464 olarak açıklanmıştır. SGK’nın yayınlamış olduğu verilerde ise çırak işçi sayısı oldukça yüksektir. Aralık 2016 verilerine göre çırak işçi sayısı 1 milyon 170 bin’dir.  Bu verilere dayanarak çırak ya da çocuk işçi ayrımı yapmadan genel olarak ülkemizde çalışan çocuk sayısının yaklaşık 2 milyona yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu durum çocuk emeği sömürüsünün geldiği noktayı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.”

’15-17 Yaş arası çalışan çocukların yüzde 80’e yakını kayıt dışı’

“Çocuk işgücü kır ve kent ayrımında farklı biçimlerde istihdam edilse de çocuklar kentlerde de kırlarda da kayıt dışı çalıştırılmaktadır. 2016 TÜİK verilerine göre çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışmaktadır. 2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir.  Bu çocukların 558 bini kayıt dışı çalıştırılırken, 150 bini sigortalıdır. Yani çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışıdır.”

‘Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde çocuk yoksulluğunda en kötü ülke’

“Ülkemizde çocuk işçiliğinin artışında, çocuk yoksulluk oranının yüksek olmasının önemli bir etkisi vardır. Türkiye, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çocuk yoksulluk oranı en fazla olan ülkedir. Türkiye’de çocukların yoksulluk oranı yüzde 25,3 iken, AB’ye üye ülkelerle karşılaştırıldığında yoksulluk oranı en fazla olan ülke konumundadır.”

‘Çocuklar çalışırken ölüyor: 2016 Yılında 56 Çocuk işçi Hayatını kaybetti’

“İş cinayetine maruz kalan çocuk sayısına ilişkin İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi tarafından veriler tutulmaktadır. Bu rapora göre de iş kazası sonucu hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı artmaktadır. 2012 yılında 32 çocuk, iş cinayetlerinde hayatını kaybetmişken, 2016 yılına gelindiğinde 56 çocuk iş cinayetleri sonucu hayatını kaybetmiştir.”

(fotoğraf:DHA) 

Kaynak: yarinhaber.net/emek/52688/disk-genel-isten-turkiyede-cocuk-isci-olmak-baslikli-rapor-cocuklar-calisirken-oluyor

Related Articles