Türkiye Suriye’de Rusya’nın tetikçisidir – Kenan Bastu

7 yıldır Suriye’de bir iç savaş ve dış müdahale yaşanmaktadır. Şimdiye kadar bu savaş ve müdahale sonucunda yüzbinlerle insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca insan ise yerinden-yurdundan edildi.
Bir ülke yer altı ve yer üstü bütün yapıları ve tarihi, kültürel birikimi ile adeta taş devrine döndürüldü.

Bu yedi yıl içerisinde Suriye bir mezarlığa dönüşürken, uluslararası güçler ise halkların cesetleri üzerinde bir takım bölgesel hesaplar yapmaya devam ediyor. Kapitalist sistemin siyaset yapma tarzını az çok bilenler, hegemonyacı güçlerin bu kirli hesaplarına fazla şaşırmaz. Olsa olsa insanlığa karşı açılan bu kanlı savaş karşısında insaniyetin çaresizliğine hayıflanır.

Meramımıza döneceksek; bölgede güç olmakla övünen ABD ve Rusya, bu sahada yürüttükleri politikalarıyla bölgeyi adeta insan kıyma mezbahanesine çevirdiler. Bu mezbahanenin çırak kasapları ise bölgede söz sahibi olmak adına adaletle değil kin hırs ve düşmanlıka bir birleri ile yarışan İran, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi devletler oldu.
Bu kasaplıkta Türkiye çok daha istekli davranmaktadır. Bu nedenle emperyal projelerin bir ürünü olarak oluşturulan insanlığın, toplumların ve kültürlerin düşmanı DAİŞ’vari İslami yapılarla ilişki içine girdi. Suriye’de insanlığa karşı yapılan bütün katliamlarda oldukça açık bir rol üstlendi.

Sönen Hülya, Neo-Osmanlıcılık

Çokça yazılıp çizildi. Fazla uzatmadan hatırlatma babında değinmek istiyorum; Suriye sorunu gündeme geldiğinde Osmanlı hülyaları canlanan Türk egemen erk’i Lozan’ı ihanet sayıp Halep-Kerkük satıh’ından Söz etmeye başladı. Bu çerçevede süren savaşa müdahil oldu. İhvan kardeşlerine yaslanıp Şam’da Emevi camiinde kılmayı düşündüğü namaza seccade hazırlamaya koyuldu.

Tabii ki buradaki niyet Allah’ın huzurunda vicdanıyla hesaplaşma ( ki inanç da biraz budur) temelinde bir namaz’a durmak değildi. Eğer Allaha secde etselerdi aynı kitaba inanan bir halkın evinde ve toprağında gözü olmazdı. Welhasıl ihvan kardeşleri ile sermayenin ton farkına secde etmek istedi. Böylece, bölgede güç ve söz sahibi olacaktı. Dönemin Dışişleri bakanı Davutoğlu bu saldırgan politikayı daha modern bir kavramla alt-emperyal bir güç olma yolunda atılması gereken adımlar olarak tanımlayacaktı. Ve bu adımlara dayanarak Osmanlı’nın saadet (talan ve istila) devrini yeniden yaşatacaklardı.

Fakat “stratejik derinlik”lerde hazırlanan bu plan sahaya uymadı. Savaş büyük bir yıkım ve kaos yaratarak yıllara yayıldı. Alan, uluslararası güçlerin birbirlerine karşı taktiksel ve stratejik hamleler geliştirdiği bir savaş sahasına dönüştü. Çözüm yada varolan krizi bir sonuca vardırmak yerine kaos ve belirsizlik hakim kılındı.

Dahası bugün bölgede bulunan güçler karşılıklı bir tür yıpratma savaşı yürütüyor. Bu yıpratma ve taktiksel hamleler şimdi farklı bir biçimde gelişmektedir. Deyim uygunda eğer fillerin tepişmeye başladığı bir dönemde Türkiye’nin hülyası olan neo-osmancılık veya alt-emperyalizm sönümlenip Kürtlere karşı hastalık derecesinde bir düşmanlığa dönüştü. Bu düşmanlığın nedeni ise Kürtlerin var olan kaos boşluğundan ustaca yararlanıp dikkate değer bir güce ulaşmalarından kaynaklanıyordu. Kürtlerin güç olma durumu, uluslaşma sürecini tamamlamayan Türkiye için beka sorunu olarak görüldü. Böylece şişirilmiş alt-emperyal ego birdenbire varlığını koruma telaşıyla havası inmiş bir kamyonun arka lastiği gibi Rusya’nın römorkuna takılacak kadar geriledi.

Mayın Tarlasına Sürülen Türkiye

Evet, Türk devleti Kürtlerin bölgede güçlenmesini kendisi için beka sorunu olarak gördü.
Bu nedenle Kürtlerle çıkarları üzerinden ilişki kuran 66 yıllık müttefiki ABD ile restleşip Rusya limanına doğru gemisini yüzdürdü. Bu durum Rusya’nın bölgeye daha da güçlü yerleşmesi için muazzam bir imkan sunuyordu. Bu nedenle kendisine doğru yüzen Türk devlet gemisinin yelkenlerini Kürt düşmanlığına fırsat verme rüzgarı ile şişirdi. Bu gemide reis olan Erdoğan, Türkiye’deki Avrasyacıların iteklemesi ile rüzgarın esintisine kapılıp hızla Rusya limanına doğru yanaşmaya başladı.

Tabii ki mesele sadece limana yanaşmakla bitmiyor. Türk reis’i bu süreçle birlikte Suriye’de Rusya’nın çıkarları için süregelen savaşın ortasına hızla çekildi. Cerablus-Bab derken şimdi de Efrin, Türk devleti Rusya’nın onayı ile Suriye topraklarına girdi. Bu girişlerin uluslararası hukukta hiç bir geçerliliği yok. Suriye baştan beri Türkiye’nin bu tür yaklaşımılarını işgal olarak değerlendiriyor. Yani hiç kimse Türkiye’yi davet etmedi. Her ne kadar Türkiye Efrin saldırısını BM şartının 51. maddesine dayandırsa da ( bu madde meşru müdafaa hakkı tanır) saldırıya uğradığına dair inandırıcı bir kanıt sunamıyor. Dolayısı ile Türkiye bu hareketinden dolayı suçludur ve devletler hukukuna göre yargılanıp cezalandırılmayı gerektiriyor. Fakat Türk egemen erk’i bunu anlamayacak kadar kör bir Kürt düşmanlığına saplanmıştır. Ya da Kürt düşmanlığı uğruna bilinçli olarak kendisine Rusya tarafından yapılan mayın tarlasına sürülmüş eşek muamelesini reva görüyordur.

Buradan Türk devletinin Efrin saldırısını tanımlarsak, görülüyor ki Rusya’nın Türk devletine Efrin’e saldırma yetkisi vermesi, Rusya’nın bölge üzerindeki planım küçük bir parçasıdır. Yani tümele varmak için tikel feda edilmiştir. Rus tarihinde bu türden vakalar oldukça fazladır. Örneğin, 1939’da Stalin’in Hitler’le anlaşıp Polonya’yı gözden çıkarması, yine 1946’da Churchill’e anlaşıp Mahabat Kürt cumhuriyetinden desteğini çekmesi, İspanya ve Yunanistan devrimlerini Anavatanı koruma adına satması, akıllarda kalan yakın tarihin Rus dış siyasetidir.

Demem o ki, Efin Rusya için tali bir meseledir. Asıl mesele Rus planının büyük parçasının sorumsuz uygulanmasıdır. Rusya tarihinde ilk kez Akdeniz’e bu denli güçlü inmiş ve bu inişini kimi yeni ittifaklar geliştirerek kalıcılaştırmak istemektedir. Bunun için savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesine, Büyük elçisinin Türk polisi tarafından öldürülmesine dahi sesiz kalmayı yeğlemiştir. Mesela, Lazkiye artık bir Rus eyaleti gibidir. Hmeymim askeri üssü daha şimdiden Akdeniz’deki Rus varlığının garantisi olmuştur.

Bir bütün olarak meseleye baktığımızda görülüyor ki Rusya vekilet savaşında çıtayı bir hayli yükseltmiş,Türkiye’yi kendi planları için savaşacak bir tetikçi konumuna getirmiştir. Buradan baktığımızda Efrin saldırısı bu anlamıyla bir Rus saldırısı olarak okumaya oldukça müsait bir saldırıdır. Siyasal ve stratejik anlamda Rusya’nın planı ve onayı ile gerçekleşmiştir. Evet tekrar belirtiyorum; tetikçi olarak Türkiye’yi kullanmıştır ( Türkiye’yi hizmetine koşturmak için en etkili yol budur). Her ne kadar hedefte arpacık hizasında Efrin üzerinden Kürtler olsa da, asıl nişangah ABD’nin bölge politikasıdır. Rusya için işin en ilginç yanı ise NATO ittifakı içinde bir ülkeyi yanına çekmiş olmasıdır.

Rusya bu politikayla Türkiye’yi NATO’dan tamamen koparmayı başarırsa Karadenizi bir Rus gölüne dönüştürmüş olacaktır. Bu da Rusya için stratejik bir zafer demektir. Bunu sadece bir öngörü olarak söylüyorum. Rusların böyle planları var mı bilemiyorum. Ama Türk-Rus ittifakı gelişirse eğer bu öngörü kaçınılmaz olur. Bunun AB ve ABD’nin hoşuma gitmeyeceği çok açıktır. Öte yandan Türkiye’nin NATO ve AB’de kopuşun maliyeti hem askeri hem de ekonomik anlamda hayli külfetli olacağından dolayı bunun altında kalacağı da açıktır. Zira Rusya’nın Türkiye’yi yeniden donatacak ne ekonomik ne de askeri bir gücü vardır.

Bölgede Kartlar Yeniden Karılıyor

Rusya bölgeye ilişkin planlarını pratiğe geçirmek için İran ve Türkiye’yi yanına aldı. Suriye ise zaten kendisine muhtaç durumda. Bu Rus ittifakı daha da genişler mi bilinmez.
Fakat diğer tarafın yani batı yakasının bu durumdan memnun kaldığı pek söylenmez. Bu nedenle Rusya Lehine gelişen dengeleri bozmak için bir takım arayışlar içine girdiği de basına yansımaktadır. En son 11 Ocak’ta ABD’nin ev sahipliğinden Fransa, İngiltere, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın ortak bir toplantı gerçekleştirdikleri çeşitli basın kuruluşları tarafından dillendirildi.

Yine Arap ülkelerinin Türkiye’nin Efrin saldırısından rahatsız oldukları hem çeşitli yetkililerin açıklamasından hem de basından fark edilmektedir. Örneğim Ürdün Türkiye ile yaptığı kimi ekonomik anlaşmaları tek taraflı olarak feshettiğini açıkladı. BEA’nın “Türkiye Arap ülkelerinin egemenliğine saygı duymalı” açıklaması ilişkilerin gerildiği noktayı işaret ediyor. Tabii açıklamaların birincil muhatabı her ne kadar Türkiye olsa da hoşnutsuzluğun Rusya’nın bölge politikasına yönelik olduğu da gayet açıktır.

Özellikle Suudi’ler öncülüğünde yeniden bir Sünni cephe oluşturma arayışları olduğun da bir sır değil.
Tüm bunlara paralel, BMGK’nin Suriye için aldığı ama uygulatanmadığı ateşkes kararı, QSD’nin DAİŞ’e karşı operasyonlarını durdurması ve bir Pentagon operasyonu olarak okumaya oldukça elverişli Rex Tillerson’un apar topar görevden alınması bölgede kartların yeniden karıldığını gösteriyor. Burada Efrin ve Guta kilit konumundadır. Bu nedenle Türkiye Efrin işgalini tamamlasa da aslında kaybetmeye mahkumdur. Zira iki süper güç arasında denge politikası uzun ömürlü ve kazançlı değildir.
Şunu da belirtmek gerekiyor, Efrin’de sergilenen tarihsel direniş daha ilk başta Türkiye’ye kaybettirmiştir.

Related Articles