Kadın Ekonomi Konferansı’nda alınan kararlar

Kadın Ekonomi Komitesi, düzenlediği konferansın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, Kuzey Suriye Kadın Ekonomi Koordinasyonu ve Özerk Ekonomi Akademisi’nin kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Kadın Ekonomi Komitesi, Kuzey Suriye Kadın Ekonomisi 1. Konferansı’nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Kadın Ekonomi Komitesi Merkezi’nde sonuç bildirgesinin Kürtçesi Kooperatifler Birliği Üyesi Nebîle Mihemed, Arapçası ise Tarım Komitesi Üyesi Awaz Silêman tarafından okundu.

‘KOOPERATİFLERE 10 BİNDEN FAZLA KADIN KATILDI’

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Kuzey Suriye Kadın Ekonomisi 1. Konferansı, ‘Kadın, Ekonominin Esas Yaratıcısıdır ve Ekonomi, Kadının Toplumsal Eylemselliğidir’ sloganıyla gerçekleştirilmiştir. Konferans Minbic, Efrîn, Kobanê ve Cizre bölgelerinin yanında, ekonomiyle ilgisi bulunan çeşitli kurumların katılımıyla düzenlenmiştir. 2 gün süren konferansımıza ilk gün, kantonlardan ve kurumlardan 220 kişi misafir olarak, ikinci gün ise 160 kişi delege olarak katılmıştır. Gündeme ilişkin siyasi değerlendirmelerle başlayan konferansımızın sonraki tartışmalarında, ekonominin savaş durumlarına ve sürece göre belirlenmesi gerektiği ve bunun yanında savaş süreçlerinde kadın ekonomisinin de geliştirilmesinin gerekliliği ve önemi dile getirilmiştir. Ayrıca özerk ekonominin önemi ve ambargonun boşa çıkarılması gibi konularda da değerlendirmeler yapılmıştır.

Konferansta, Sayın Öcalan’ın ekonomi ve kadın politikası perspektifleriyle 2 yıllık faaliyet raporu okunmuştur. Çalışmalara ilişkin katedilen ilerlemeler istatistiksel verilerle slayt gösterisi şeklinde sunulmuş ve 2 yıl içinde yürütülen çalışmalar sinevizyon gösterimi şeklinde verilmiştir. İlk olarak KJK’nin mesajı okunmuştur. Özgün örgütlenme, eylemselliklerin artırılması, ihtiyaca göre kooperatiflerin kurulması ve çoğaltılması, kooperatiflerin kurulması için uygun zeminin oluşturulması, eğitim verilmesi, kooperatiflerin daha aktif örgütlendirilmesi gibi konular konferansta tartışılan, üzerinde değerlendirmeler yapılan genel konular olmuştur. Genel olarak güçlendirici ve umut veren tartışmaların yürütüldüğü konferansımıza katılan katılımcılar, yürütülen tartışmalardan ve yapılan değerlendirmelerden büyük bir moral ve keyif almıştır. Konferansa Kürt, Arap ve Süryani temsilcileri de katılmış, kendi dillerinde tartışmalara katılarak konferansımızda temsilini bulmuşlardır.

2016’da sayısı 15 olan kadın kooperatif sayısı, ekonomi çalışmaları sonucunda 2017’de 60’a çıkarıldı. Toplamda 75’e çıkarılan kadın kooperatiflerine 10 bin 200 kadın katıldı.

NE KARARLAR ALINDI?

Konferansta alınan başlıca kararlar ise şöyle aktarıldı:

“Kuzey Suriye kadın Ekonomi Koordinasyonu’nun kurulması

Yerel ekonomi kadrolarının örgütlendirilmesi ve aktifleştirilmesi

Özerk Ekonomi Akademisi’nin kurulması ve eğitime gereken önemin verilmesi

Ekonomi Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin açılması

Ekonomi merkezinde basın, arşiv ve diplomasi bölümlerinin oluşturulması

İşçi kurumuyla ortak çalışma yürütülmesi

Kooperatiflerde iş uzmanlığının ve profesyonelliğin geliştirilmesi için eğitimin aktifleştirilmesi; bunun yanında kooperatifçiliğin anlamının ve kooperatiflerin öneminin üyelere daha iyi kavratılması

Toplumun çıkarlarına ve ihtiyaçlarına göre komünler içinde kooperatiflerin kurulması ve her komünün bir kooperatife sahip olması

Tarım işlerinde çalışan genç kadınların genel olarak ekonomi alanındaki çalışmalarda eğitilmesi ve işinde uzman kişilerin ortaya çıkarılması.

Kooperatif, tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaretin geliştirilerek daha da aktifleştirilmesi

Köy ekonomisini örgütleme ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi

Tarım kooperatifleri, tarım araç gereçlerini temin etmede kendine yetecektir ve endüstriyel ihtiyaçlarını kendisi karşılayacaktır

Tarım, sanayi, hayvancılık ve ticaret gibi tüm ekonomi alanlarında merkezileşmenin ve kurumlaşmanın olması

Kadınların değersiz görülen el işi sanatlarının canlandırılması ve toplumda yaygınlaştırılması

Küçük ve yerel kooperatiflere daha çok ağırlık verilmesi ve ona göre geliştirilmesi

Kooperatifler birliği ve buna bağlı olarak kooperatif evlerinin temellerinin sağlamlaştırılması ve tüm alanlarda kooperatiflerin aktifleştirilmesi.” ANF

Related Articles