İstihdamda kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlik yüksek

8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle yayınlanan bir araştırmada, son on yıllardaki ilerlemelere rağmen kadın-erkek arasında çalışma hayatındaki eşitsizliklere dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan son araştırmaya göre, kadınlar ile erkekler arasında özellikle iş dünyasında haklar konusundaki ciddi uçurum devam ediyor.

ÇALIŞMA HAYATINA KATILIM 10 KARŞI 6’DA KALIYOR

Araştırmaya göre, son 20 yılda kadın-erkek eşitliğinde kaydedilen ilerlemelere rağmen istihdam piyasasına erişim, işsizlik ve çalışma koşulları gibi konulardaki eşitsizlikler ciddi boyutlarda.

‘Global İş ve Sosyal Sorunlar: 2018 Kadınlara Dair Eğilimlere Genel Bakış’ başlığıyla raporlaştırılan araştırmada, kadınların çalışma yaşamına katılım oranı halen erkeklerden oldukça gerid. Buna göre 2018 yılında çalışma şartlarını yerine getiren kadınlar arasında istihdam oranı yüzde 48,5 iken, bu oran erkeklerde yüzde 75’e ulaşıyor. Bu da kadınların halen önemli oranda çalışma yaşamının dışında kaldığını gösteriyor.

Benzer şekilde kadınlar arasındaki işsizlik oranı da erkeklerden yüksek. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 6 olarak tespit edilirken, erkeklerde bu oran 0,8 puan daha düşük.

ILO raporunda dünya üzerinde çalışan her 10 erkeğe karşı kadın emekçilerin sayısının 6 olduğuna dikkat çekiliyor. Raporu açıklayan ILO Genel Müdür Yardımcısı Deborah Greenfield, “Önemli ilerlemelere ve bu ilerlemeler için verilen çabalara rağmen kadınların iş perspektifleri halen erkeklerinkine eşit olmaktan oldukça uzak” yorumunu yaptı.

EN BÜYÜK UÇURUM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE

ILO tespitlerinde dikkat çekilen bir diğer nokta ise, çalışma yaşamındaki kadın-erkek eşitsizliğinin hangi ülkelerde ne düzeyde olduğu. Doğu Avrupa ve Kuzey Amerika’da kadınların işsizlik oranları erkeklerden düşük iken, genel olarak gelişmiş ülkelerdeki farklar oldukça düşük.

Ancak başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki işsizlik oranları arasındaki farklar oldukça yüksek. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadın işsizlik oranları erkeklerinkinden iki kat daha fazla. Bunda özellikle birçok ülkede ‘sosyal normlar’ nedeniyle kadınların iş yaşamına atılmasının önüne konulan engellerin etkili olduğu vurgulanıyor.

YÜKSEK ÖĞRENİM NEDENİYLE İŞ YAŞAMINA ATILIM YAŞI GECİKİYOR

ILO verilerine göre kadın ve erkekler arasındaki istihdam oranları gelişmiş ülkelerde birbirine çok yakın iken, özellikle yükselmekte olan ülkelerde kadınlar aleyhine makasın açıldığı belirtiliyor. Ancak bu farkın yükselmekte olan ülkelerde kadınların yüksek öğrenimde giderek daha fazla yerlerini almaları nedeniyle iş yaşamına daha geç atılmaları nedeniyle oluştuğu da tahmin ediliyor.

ANF

Related Articles