İspanya- kadına karşı şiddettle mücadeleye yönelik reform

İspanya’da halk, kadına karşı şiddet ile mücadele etmek için hazırlanan beş yıllık ‘tarihi’ reform programını kutluyor.

Siyasi partiler arasındaki anlaşma, altı aylık bir çabanın sonucu şekillendi.

Parlamento onayından Pazartesi günü geçen 200 önlem arasında şunlar yer alıyor:

Cinsiyet temelli şiddet kurbanlarına yeni bir başlangıç yapabilmeleri için altı aylık koşulsuz işsizlik maaşı bağlamak.

Cezaevindeki saldırganların çocukları tarafından ziyaretini yasadışı kılmak.

Saldırı kurbanlarına tanınan statüyü henüz suç duyurusunda bulunmamış kadınlara da tanıyarak onların da tedbir ve desteğe erişimini sağlamak.

Cinsiyet temelli şiddet kurbanlarının kimliğini tespit etmek için hastanelerin acil servislerinde ve sağlık ocaklarında mekanizmalar kurmak.

Cinsiyet temelli şiddet nedeniyle annesiz ve babasız kalmış çocuklara, eğitim desteği de dahil devlet yardımlarına ulaşmalarında öncelik tanımak.

Yeni koruyucularına vergi kolaylıkları ve konut sağlama konusunda öncelik tanımak.

İnternette işlenen cinsiyet temelli suçlara daha ağır yaptırımlar getirmek.

Okul müfredatına cinsiyetçilik ve feminist hareket konusunda farkındalığı artıracak dersler eklemek.
Alınacak önlemlerin son hali Cuma günü meclis komisyonları tarafından onaylanacak.

Bu komisyonlar önlemlerin uygulanma şeklini de takip edecek.
İktidardaki Halk Partisi’nin önde gelen isimlerinden Javier Maroto, programı “eşi benzeri görülmemiş” şeklinde nitelendirirken, programın bazı sol partiler yeterli bulmuyor.

Program için 1 milyar euroluk bütçe ayrıldı.

Ülkede 2003 ile 2016 yılları arasında 870 kadının, kadına karşı şiddet nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Bu yıl içerisinde şimdiye kadar 6 çocuk ve 31 kadın şiddet görerek öldürülmüştü. 16 çocuk da anne ve babasız kaldı.

Related Articles