Dünya Bilim İnsanlarından “İnsanlığa Uyarı”

İnsan faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisi geniş bir şekilde tartışılmaktadır ancak bir çokları bir sorun olduğunu görmezden gelmeye devam etmektedir. Buna dikkat çekmek amacıyla, 184 ülkeden 15.000’den fazla bilim insanı, BioScience’in 13 Kasım sayısında “Dünya Bilim Adamlarının İnsanlığa Uyarısı: İkinci Bir Bildirim”makalesini imzalandı.

Bilim adamlarının uyarıları şu anda aldığımız yolun tehlikelerini göz önüne seriyor ve yeni bir yol belirlemek için öneriler sunuyor. Fikir, konuyu ele almak için dünyadaki hükümetlere baskı yapmak üzere halkı harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Bu bildirim, 1992’de Endişeli Bilim Adamları Birliği tarafından yayınlanan “Dünya Bilim insanlarının İnsanlığa Uyarısı” başlıklı bildirimin devamı niteliğindedir. Bu belgede toplam 1,700 uzman yer amış ve durumun ne kadar endişe verici olduğu ortaya koyulmuştur.

Virginia Tech gazetesinden yazar Eileen Crist, durumu şöyle açıklıyor. “İkinci Uyarı, 25 yıl önce yapılan uyarıyı tekrar gözden geçirmek ve bu bundan sonra ne olduğuna bakmayı, gelişme olup olmadığını ve uyarıda bulunulan soruları tekrar gözden geçirmeyi amaçlıyor.”

Dönüşü olmayan nokta?

En son “İnsanlığa Uyarı” makalesine göre, durum inkar edilemez bir şekilde ciddidir; yazarlar, son 25 yılda ne kadar çok hasarın yapıldığını gösteren çok sayıda istatistiksel veriler sunmaktadır.

Kişi başı kullanılabilir tatlı su miktarı yüzde 26 oranında düştü. Yaklaşık 300 milyon dönüm orman alanı yok edildi. Memelilerin, amfibiyenlerin, sürüngenlerin, kuşların ve balıkların küresel nüfusu yüzde 29 azalırken, insan nüfusu yüzde 35 arttı.

Crist Montreal Protokolünü ve bunun ozon tabakasının delinmesi üzerindeki etkisini bir istisna olduğunu ancak birçok sorunun daha da büyüdüğünü kabul etti.

“Ormansızlaşma devam ediyor ve bir yığın yok olma olayı yaşanıyor. Bilim insanları bu yüzyılda, öncesinde devam ettiğimiz gibi devam edersek, Dünya türlerinin yüzde 50 ila 75’ini kaybedeceğimiz konusunda uyarıyor. “dedi. “Bunun önemi yadsınamaz. Bu geri dönüşü olabilecek bir şey değil.

“İnsanlığa Uyarı” makalesi, yalnızca mevcut durumu özetlemiyor ayrıca, daha önce yapılmış hasarların bir kısmını potansiyel olarak tersine çevirebilecek veya en azından ileriye yönelik etkiyi hafifletecek önlemlerden de bahsediyor.

Bu eylemler karada ve denizde daha korunaklı vahşi alanların oluşturulmasını, yırtıcı hayvanlarla ticareti sınırlayan yasalar ve kısıtlamaları, kadınlara aile planlaması ve eğitim imkanı sağlayan programların geliştirilmesini, bitki temelli beslenmeyi, yenilenebilir ve başka türlü yeşil enerji kaynaklarına kapsamlı bir şekilde geçişten bahsediliyor.

Farkı Kapatmak

Crist’e göre, uzmanların insan faaliyetlerinin çevremiz üzerindeki etkisine ve halkın durumunu görme biçimine açıkça bir kopukluk var.

“Bilim toplumunun bildiği ile bildiği ve yazdıkları ile genel olarak orada olanları arasında gerçekten büyük bir boşluk var” dedi. “Halkın” şekilsiz bir grup olduğunun kabul edilmesi ve kapsamlı bir genelleme yapmak tamamen doğru değil.

Rapor, insanların bilimsel olarak doğru bilgiye erişebilmelerini sağlayarak, kamuoyunun çevresel konular konusundaki tutumlarını yeniden düşümesini sağlayacak ve, bu uçurumun daralmasına yardımcı olacaktır.

Ripple, “Bazı insanlar bu kanıtları reddedecek  ve sadece endişe verdiğimizi düşünecektir” dedi. “Bilim insanları verileri analiz etme ve uzun vadeli sonuçlara bakarak gerçekleri ortaya koyuyorlar. Sürdürülemez bir yoldan ilerlediğimizin açık işaretlerini kabul ediyorlar. ” dedi.

Kaynak: https://futurism.com

Related Articles