Avrasyacı Rusya, ‘Halife Erdoğan’ ile Sünnileri kontrol etme hesabı yapıyor-Erol Aral

Geçen haftadan devam…

“ABD emperyalizmine karşı neofaşist Avrasya dolması” (20 Aralık 2017) başlıklı yazımızı, soruyla bağlamıştım:

“Avrasya nedir ve daha mühimi Avrasyacılık Türkiye’ye, insanlığa nasıl bir gelecek vadediyor?”

Öyleyse başlayalım:

Avrasyacılık nedir?

Sözü ideologuna bırakalım…

AKP’lilerin çıkardığı Yörünge dergisi için Doğu Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek’e mülakat verenAleksandr Dugin’den (Aydınlık’ta 4 Aralık 2017’de yayımlanan versiyonundan) okuyalım…

Evvela, tarihçe:

Bugün ABD merkezli emperyalist kapitalizme karşı cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılan Avrasyacılık nereden çıktı?

Dugin’den–özetleyerek- nakledeyim:

“Avrasyacılık, 20. yüzyılın başında Rus göçmenlerin arasında ortaya çıktı. Rusların bir kısmı devrimden sonra Rusya’nın sınırlarının dışına çıkınca Rus medeniyetinin özü hakkında kafa yormaya başladılar (…)

Rusya, sadece bir Avrupa ülkesi olarak görülemezdi. Avrupa ve Asya kültürlerinin kesiştiği yerdi. Bu yüzden Trubetskoy… gibi Avrasyacılar, Rusya için Doğu ve Batı köklerine dayanan yeni bir uygarlık modeli ortaya koydular.

(…) Hızla Rus göçmenleri arasında yayıldı. (…) Avrasyacılar, Slav medeniyeti yerine Avrasya medeniyeti kavramını kullanmayı yeğlediler.” (*)

NEOAVRASYACILIK

Mehmet Perinçek, lafı bugüne getiriyor:

“Peki Rusya’da günümüz Avrasyacılığı nasıl şekillendi?”

Dugin’den cevap:

“1980’lerde Sovyetler Birliği çökmeye başladığında biz Neoavrasyacılar, bu düşüncenin yaşadığımız döneme tam uygun olduğunu gördük… İlk Avrasyacıların ve Gumilev’in düşünceleri temelinde Neoavrasyacılık ortaya çıktı. (…) Avrasyacılık, yeniden Türk-Rus birlikteliğinin zorunluluğunu ortaya koydu. Bu birlik, sadece tarihi bir teori olarak kalmamalıydı. Kazakistan’la, Türkiye’yle, Azerbaycan’la, Türki halklarla somut ittifaka dönüşmeliydi. Neoavrasyacılık, doğrudan pratiğe dönük de olmalıydı.” (*)

AVRASYACILIK, BATI KARŞITI RUSLARIN ÜRÜNÜ

Galiba bu kadar yeter… Ötesini isteyen verdiğim linkten okuyabilir…

Dugin’den okuduğum Avrasya çerçevesi net:

Avrasyacılık fikrinin yaratıcısı Rus düşünürler…

Bizim gibi Rusya’da da eskiden beri bitmeyen Doğu-Batı gerilimi yaşanıyor…

Avrasyacılık ‘yön’ arayan Rusya’ya kendince bir istikamet öneriyor…

Tabii Rusya merkezli, Türkiye dahil, çevre ülkeleri de kapsayan proje olarak…

Şimdilerde nispeten popüler akım profili vermeye başlasa da…

Avrasyacılığın Türkiye macerası yeni değil. Şüphesiz daha eskiye dayanıyor…

Attila İlhan’ın gündeme getirdiği Sultan Galiyevcilik tartışmaları sırasında bilhassa, Avrasyacılık konuşulur olmuştu…

Galiba şimdilerde Avrasyacılık tartışmasını kritik kılan, ABD-Batı gerilimi ile gözünü Rusya eksenine diken AKP’nin de Avrasyacılık fikrine yatmaya başladığı hissi uyandıran bir fotoğraf vermesi…

Akıbeti meçhul olsa da…

Turancı-Türkçülerden İslamcılara…

Kimi ulusalcı ve milliyetçi “sol”çevrelere kadar görece geniş bir yelpazede alıcı bulmuş görünüyor, Avrasyacılık fikri/yönelimi…

O halde baştaki sorumuza dönelim…

TIPKI ABD GİBİ AVRASYACILIK DA ERDOĞAN’A DİN EKSENLİ ROL BİÇİYOR

Rusya orijinli ve merkezli Avrasyacılık, Türkiye’ye ne vadediyor?

Nasıl bir rol biçiyor?

Uluslararası Neoavrasyacılık hareketin haldeki lideri ve ideoloğu Aleksandr Dugin’in kitaplarından izlemek mümkün…

Fakat onlar şimdilik kenarda dursun…

Biz Dugin’in Türkiye medyasına verdiği giderek sıklaşan mülakatlarında sorumuzun cevabını arayalım…

Gördüğüm…

Evvela ilk dikkatimi çeken noktayı söyleyeyim:

ABD gibi Rusya da AKP’ye (ve Türkiyesi’ne) din eksenli misyon yüklüyor…

ABD, Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanlığına atadığı Tayyip Erdoğan’dan “ılımlı İslam” modeli filan bekliyordu…

Avrasyacı Rusya, “Halife Erdoğan” yaratma peşinde.

Ve “Halife Tayyip Efendi”den ABD yörüngesindeki Vahabi ve seleficiliğe karşı Sünni Müslümanları istiyor…

Hayır. Yorum değil. Gerçek.

İnanmayanlara Dugin’i şahit gösteririm…

NECİP FAZIL’IN ŞEYHİNİN MEZARI BAŞINDAN DUGİN MESAJI

Bay Dugin, tesadüf bu ya… Tam da darbe günü, 15 Temmuz (2016) öğleden sonra, yanında yol arkadaşı Mehmet Perinçek ile Ankara’da, mezarlık ziyaretine gider..

Ziyaretgah neresi?

Faşist ideolog Necip Fazıl’ın da şeyhi olan Nakşibendi Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin kabri…

Mehmet Perinçek ile Arvasi’nin kabrinde poz verir Dugin…

Ardından “mesaj” yüklü beyanatını patlatır:

“Büyük İslam alimi Abdulhakim Arvasi’nin mezarını ziyaret etmem ve kendi inanışıma göre dua etmem de bu mesajı içermektedir. (**)” 

Nedir Dugin’in sözünü ettiği “bu mesaj”?

Dugin’in açıklamalarından öğrenelim:

“Halen ittifak içinde bulunduğumuz İran Şii dünyasının lideri konumundadır (…)Biz İslam dünyasını dört farklı bölümde görüyoruz. Bunlar Şiilik, Sünnilik, Vahabilik ve sufi akımlardır. İslam dünyasındaki Vahabilik ve selefilik akımları tamamen Amerika’nın kontrol ettiği ve destekleyerek güçlendirdiği, yaydığı akımlardır. İran’ın liderliğini yaptığı Şiilik akımı ise bu Amerikan dayatması akımın karşısında denge unsuru oluşturan tek akımdır ve Şiilik akımı Rusya menfaatlerine en uygun ve Amerika’nın İslam dünyasını kontrol etme projesine karşı çıkan denge unsuru olması açısından en uygun akım olarak görülmekte ve desteklenmektedir. Ancak Şii ve Sünni akımlar arasında kesin bir çizgi vardır ve İran’ın Sünni İslam alanlarına etki etmesi bu ayrım sebebiyle mümkün değildir.”

ABD’NİN VAHABİ KARTINA KARŞI SÜNNİLİK KOZU

İşte Tayyip Erdoğanlı Türkiye de burada devreye girecek:

“Bu sebeple Amerika etkisi dışında bir Türkiye’nin Sünni İslam aleminin liderliğini alması, halifeliğini yapması Rusya’nın desteklediği ve bu desteği her alanda göstermekten çekinmeyeceği bir durumdur.Sünni İslam’ın yaşandığı ülkelere Amerikan yanlısı Vahabilik ve selefilik akımının etki etmesindense Türkiye halifeliğindeki bağımsız bir Sünni İslam alemi Rusya’nın çıkarları ile örtüşmektedir. Bu sebeplerle Rusya Türkiye’nin İslam halifeliği fikrini tam olarak desteklemektedir. Benim Ankara ziyaretlerim sırasında Büyük İslam alimi Abdulhakim Avrasi’nin mezarını ziyaret etmem ve kendi inanışıma göre dua etmem de bu mesajı içermektedir.(***)” (vurgular benden-e.a)

Çok net değil mi?

İran aracılığıyla Şiileri…

“Halife” Türkiye/Erdoğan vasıtasıyla Sünnileri…kontrol etmek.

Beklenen bu:

Tayyip Erdoğan halife olsun, Sünni İslamın bekçiliğini yapsın!

RUSYA GÖREV DAĞITIR: ‘ERDOĞAN SÜNNİ DÜNYASINDAN SORUMLU’

Aynı beklentiyi bir başka Rus’tan okuyalım…

Rus Gazeteci , Ortadoğu Uzmanı Maksim Şevçenko, Sputniknews’e konuşur..

En az Dugin kadar net çizer Avrasya bağlamında Rusya’nın beklentisini:

“Erdoğan Sünni Müslüman dünyasından sorumlu. Türkiye İslam hilafetinin merkezi. Türkiye’nin böyle bir yükümlülüğü var. Çünkü Türkiye milyonlarca Müslüman için önemli bir ülke. Bunu böyle anlamak lazım. Tarih Türkiye ve Erdoğan’a böyle bir misyon verdi. Bu Erdoğan’a da bağlı bir durum değil. (****)

Evet, Avrasyacılığın Türkiye’ye biçtiği don bu!

Bu arada…

Avrasyacılık mümessili olarak Doğu Perinçek’in neden laikliği mümkün mertebe telaffuz etmediği…

Hatta laikliği öne çıkarmayı (bi’nevi) mahkum ettiği…

“Laik cepheye yığınak yapmak ABD ve İsrail planı” yaftalı yazılar döşenmenin hikmeti şimdi daha iyi anlaşılmış olmalı…

(*) https://goo.gl/NwNiKX

(**) https://goo.gl/NH9AjJ

(***)  https://goo.gl/Syyaoe

(****) https://goo.gl/pjgQEc

 

Evrensel

Related Articles